Wyjazd Orkiestry do Hameln

14 września 2007r. muzycy wyjechali do zaprzyjaźnionego z Kalwarią Zebrzydowską niemieckiego miasta Hameln. Podczas trzydniowego pobytu orkiestra dała dwa programowe koncerty. Pierwszy z nich miał miejsce w sobotę 15 września o godz. 11.00, przed budynkiem redakcji gazety ” Dewezet „przOsterstrasse. Koncert został poprzedzony prezentacją filmu o Hameln wyświetlanego w Centrum Informacji. W związku z tym, że budynek redakcji mieści się przy jednej z głównych ulic prowadzącej do rynku, to już pierwsze dźwięki zagrane przez orkiestrę przyciągnęły sporą publiczność. Kalwaryjski zespół wystąpił z krótkim, ale gatunkowo szerokim repertuarem marszy, polek, walców oraz utworów rozrywkowych, w tym standardów jazzowych. Mimo dużej tremy muzyków koncert zostatał nagrodzony gromkimi brawami przez zgromadzonych słuchaczy. Po cześci artystycznej orkiestra została uroczyście przywitana przez viceburmistrz miasta Hameln, panią Ine Loth. Po wymianie okolicznościowych prezentów przez przedstawicieli władz obu partnerskich miasta, zarząd orkiestry na pamiątkę swego pobytu w Hameln przekazał na ręce pani viceburmistrz publikację ” Dzieje kalwaryjskiej orkiestry dętej „. Następnie przy lampce wina muzycy wraz z przedstawicielami kalwaryjskich władz odśpiewali staropolskie ” Sto lat „. Spotkanie zostało zakończone pamiątkowym wpisem do księgi gości. 


W oczekiwaniu na drugi z zaplanowanych na ten dzień koncertów członkowie orkiestry rozpoczęli zwiedzanie miasta. Będąc na ulicach łatwo rozpoznawalną grupą, zbierali gratulację zarówno od niemieckiej, jak i polskiej społeczności miasta. Wtedy tez nawiązały się pierwsze znajomości, które zaowocowały później wspaniałą, rodzinną atmosferą na wspólnym, wieczornym grillu. Drugi z zaplanowanych tego dnia występów odbył się popołudniu o godz. 14.30 w sercu Hameln, pod Hochzeishaus. Orkiestra rozpoczęła koncert od wykonania ” Ody do radości „z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, hymnu Unii Europejskiej. Także i ten wystep został badzo ciepło przyjęty przez niemiecką publiczność. Po występach muzycy udali się do miejsca swojego zakwaterowaniana Finken.Wieczorem odbył się wspólny grill z mieszkańcami Hameln. Orkiestra po przywitaniu gości kilkoma utworami rozrywkowymi, ” odpowiedzialność ” za oprawę muzyczną spotkania przekazała w ręce członków kapeli ” Stronianie „. Z powodu  aury wspólne biesiadowanie przeniesiono do budynków wczasowych, gdzie gwaru i śpiewów nie było końca.


Niedziela była dla członków kalwaryjskiej orkiestry dniem, w którym przyszło się jej żegnać z Hameln. Rano wszyscy uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w kościele św. Elżbiety, podczas której zabrzmiała m.in polska pieśń ” Gwiazdo śliczna, wspaniałą „. Po części sakralnej orkiestra po raz ostatni zagrała w miasteczku, wystepując ze spontanicznym koncertem na placu przed Świątynią. Po południu wszyscy muzycy udali się na wycieczkę autobusową po tzw. Weserbergelandzie połączoną ze zwiedzaniem najpiękniejszych miejsc w mieście. Mimo tak krótkiego pobytu członkowie orkiestry opuszczali Hameln pewni, że wielu mieszkańców tego miasta za sprawa atmosfery ostatnich dni zechce wkrótce odwiedzić Kalwarię Zebrzydowską.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *