Uroczystości Wielkiego Tygodnia

” Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie,
choćby i umarł, żyć będzie na wieki… ” ( J 11: 25-26 )

27.03.2016r.- Niedziela Zmartwychwstania

Wedle zwyczaju, na godzinę przed głównymi obchodami, orkiestra kalwaryjska zgromadziła się na Górze Ukrzyżowania, by ” czuwając ” przy grobie Pana Jezusa odegrać kilka marszy żałobnych. Następnie wszyscy uczestniczyli w uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem wokół kaplicy, podczas której muzycy grali pieśni wielkanocne. Po procesji odbyła się Msza Św., w której również czynnie brali udział członkowie orkiestry, a po skończonej Eucharystii, na Placu Rajskim zagrali kilka popisowych utworów.

26.03.2016r.- Wielka Sobota

Późnym popołudniem o godz. 18.00 w Kościele św. Józefa odprawiona została Msza Rezurekcyjna. Godzinę przed Eucharystią (wedle zwyczaju) Orkiestra Kalwaryjska zgromadzona przed Świątynią zagrała kilka marszy żałobnych przypominając tym samym o trwającej jeszcze zadumie. Po części sakralnej  wszyscy wierni uczestniczyli w procesji, podczas której wybrzmiewały pieśni wielkanocne akompaniowane przez orkiestrę. Ze względu na wartę pełnioną jeszcze na Górze Ukrzyżowania muzycy nie koncertowali pod koniec nabożeństwa.

We wszystkie te dni trębacze kalwaryjskiej orkiestry
Adrian Wlaźlak, Bartłomiej Faber, Mariusz Pamuła, Rafał Piętoń
, Robert Mucha,
Tomasz Mucha
 )
ubrani w historyczne stroje z epoki Heroda odgrywali uroczyste fanfary.
Wyjątkiem był Wielki Piątek, gdzie grane były motywy dekretowe, któ
re przed laty napisali
Jan Kłącz i Marian Górkiewicz ( byli kapelmistrzowie orkiestry ).


25.03.2016r.- Wielki Piątek

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu miast sprawowana jest publicznie Droga Krzyżowa. Jak co roku, tysiące wiernych z całej Polski przybywa do Kalwarii by od wczesnych godzin porannych uczestniczyć w ostatniej drodze Jezusa- na Golgotę.

24.03.2016r.- Wielki Czwartek

Wielki Czwartek kończy okres Wielkiego Postu i rozpoczyna Święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia podczas swojej ostatniej wieczerzy z apostołami Jezus ustanowił dwa nierozdzielne sakramenty:Kapłaństwa i Eucharystii, dlatego jest to szczególne święto kapłanów. To również dzień, gdy we wszystkich Kościołach gasną wieczne lampki i milknie muzykaby na nowo zabrzmieć w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. W tym dniu będzie miało miejsce tzw. ” Mandatum „,czyli obmycie nóg apostołom, którego według tradycji dokona kustosz Sanktuarium oo. Azariasz Hess, a po dróżkach kalwaryjskich wierni przejdą w procesji pasyjnej.

23.03.2016r.- Wielka Środa

W Ewangelii w tym dniu czytamy o zdradzie Judasza, który za 30 srebrników sprzedał Jezusa Chrystusa. Wspomniany jest również moment przygotowywania się apostołów do święta Paschy, które miało się odbyć nazajutrz. Podczas wieczornych przedstawień, na scenie obok w Sanktuarium symbolizującej świątynie w Jerozolimie odegrano kolejne inscenizacje Misterium Męki Pańskiej ” Uczta u Szymona „” Posiedzenie Sanchedrynu ” oraz ” Zdrada Judasza „.

20.03.2016r.- Niedziela Palmowa

Liturgia tego dnia wspomina uroczysty Wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: Hosanna Synowi Dawidowemu . Ta inscenizacja z Ewangelii  rozpoczęła uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, które trwać będą od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *