Święto Odzyskania Niepodległości

Od pamiętnych czasów Orkiestra Kalwaryjska uświetniała swoimi występami listopadowe święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dlatego podczas tegorocznej 94-tej rocznicy tegoż święta i tym razem nie mogło ich zabraknąć. Uroczystości rozpoczął pochód bardzo licznie przybyłych delegacji ze sztandarami, które reprezentowały środowiska oświatowe, związki, organizacje i instytucje działające na terenie miasta i gminy Kalwaria. Następnie krokiem marszowym wszyscy zebrani ruszyli do Kościoła Parafialnego św. Józefa, gdzie odbyła się msza święta, którą celebrowali ks. dziekan Wiesław Cygan oraz ks. Kanclerz Kazimierz Moskała, a homilię wygłosił ks. Krzysztof Krawczyk. Po części sakralnej wszyscy zgromadzeni zebrali się pod tablicą upamiętniającą poległych w obronie Ojczyzny, gdzie złożono kwiaty i odśpiewano hymn państwowy. Kolejnym punktem listopadowych obchodów były występy Miejskiej Orkiestry Dętej z Kalwarii oraz Strażackiej Orkiestry Dętej z Przytkowic, które odegrały kilka patriotycznych utworów. Odbył się również pokaz musztry paradnej w wykonaniu klas wojskowych i mundurowych z Kalwarii, tj. Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika oraz Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej. Burmistrz Miasta na koniec podziękował wszystkim uczestnikom oraz mieszkańcom za patriotyczną postawę i udział w obchodach Święta Niepodległości. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *