Święto Konstytucji Majowej

„Stanisław August z bożej łaski i woli narodu król polski (…) wraz ze Stanami Skonfederowanymi, (…) uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucyi narodowej jedynie zawisł (…) chcąc na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć; mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucyę uchwalamy; i tę całkowicie za świętą deklarujemy (…).

Przytoczony fragment to tekst preambuły Konstytucji, która została uchwalona 3 maja 1971 r. Dziś przypada 221 rocznica tego jakże ważnego dla Polski święta. Także nasza gmina dała wyraz swojej patriotycznej postawy i godnie uczciła majowe obchody. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele Parafialnym św. Józefa w Kalwarii, podczas której kazanie wygłosił ks. Piotr Derendal, który niejednokrotnie w swojej homilii zadawał pytanie: Czym jest Polska dla każdego z nas? Następnie wszyscy zgromadzeni; licznie przybyłe poczty sztandarowe, delegacje, przedstawiciele samorządów, młodzież, mieszkańcy miasta i gminy udali się pod tablicę upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 maja, gdzie złożono kwiaty i odegrano hymn państwowy. Pochód marszowy prowadziła Miejska Orkiestra Dęta z Kalwarii oraz Strażacka Orkiestra Dęta z Przytkowic, które na przemian odgrywały marsze wesołe. Kolejny punktem obchodów był koncert orkiestr na Rynku kalwaryjskim, który został nagrodzony gromkimi brawami przez zgromadzonych gości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *