Zarząd Miejskiej Orkiestry Dętej w Kalwarii Zebrzydowskiej pragnie serdecznie i gorąco podziękować wszystkim tym, którzy przez wszystkie lata tworzyli i decydowali o kształcie kalwaryjskiej orkiestry.


Na ręce kustosza o. Azariasza Hess składamy podziękowania Klasztorowi Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej za wieloletnią, owocną współpracę oraz modlitwę, którą orkiestrę obdarzają.

* Równie gorąco dziękujemy byłemu Burmistrzowi Miasta Kalwaria Panu Zbigniewowi Stradomskiemu jak i obecnemu panu Augustynowi Ormantemu, Radzie Miasta, Radnym Miasta i Gminy Kalwaria oraz Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej za przychylność i środki pozwalające na funkcjonowanie i rozwój orkiestry.

*Dziękujemy osobom prywatnym i instytucjom, na których wsparcie orkiestra w różnych sytuacjach zawsze mogła liczyć.
Podziękowania składamy Panom:
Henrykowi Konopka „Conhpol”,
Zbigniewowi i Adamowi Brózda „Markat”,
Zdzisławowi Badura „Badura”,
Tadeuszowi Ryś „Ryś”
oraz WSZYSTKIM, których nie jesteśmy już w stanie pamiętać,
a którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą orkiestrę.

* Dziękujemy również MIESZKAŃCOM miasta i gminy Kalwaria za każde dobre słowo i zawsze ciepłe przyjęcie.

BÓG WAM ZAPŁAĆ.