Miejska Orkiestra Dęta Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Mickiewicza 4
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
e-mail: orkiestra.kalwaria.zeb@onet.pl
tel: 602 188 861


Zarząd Orkiestry:
Prezes
Tadeusz Stela
Skarbnik-Leszek Gielas
Członkowie zarządu:
Marek Faber
Jan Kluska