Od pamiętnych czasów Orkiestra Kalwaryjska uświetniała swoimi występami listopadowe święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dlatego podczas tegorocznej 94-tej rocznicy tegoż święta i tym razem nie mogło ich zabraknąć. Uroczystości rozpoczął pochód bardzo licznie przybyłych delegacji ze sztandarami, które reprezentowały środowiska oświatowe, związki, organizacje i instytucje działające na terenie miasta i gminyCzytaj dalej

Już po raz drugi Miejska Orkiestra Dęta wraz z przedstawicielami władz miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska, na czele z panem burmistrzem, gościła w niemieckim Hameln – jednym z miast partnerskich. Wizyta została zorganizowana w 20- tą rocznicę podjęcia współpracy, a także z okazji 10-lecia podpisania Aktu Partnerstwa między tymi miastami. W składCzytaj dalej

„Stanisław August z bożej łaski i woli narodu król polski (…) wraz ze Stanami Skonfederowanymi, (…) uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucyi narodowej jedynie zawisł (…) chcąc na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć; mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobraCzytaj dalej