Od pamiętnych czasów Orkiestra Kalwaryjska uświetniała swoimi występami listopadowe święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dlatego podczas tegorocznej 94-tej rocznicy tegoż święta i tym razem nie mogło ich zabraknąć. Uroczystości rozpoczął pochód bardzo licznie przybyłych delegacji ze sztandarami, które reprezentowały środowiska oświatowe, związki, organizacje i instytucje działające na terenie miasta i gminyCzytaj dalej