„Stanisław August z bożej łaski i woli narodu król polski (…) wraz ze Stanami Skonfederowanymi, (…) uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucyi narodowej jedynie zawisł (…) chcąc na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć; mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobraCzytaj dalej